Czy wiesz, że przynajmniej raz w roku musisz wykonać przegląd regałów w magazynie?

Okresowy przegląd używanych regałów to obowiązek.

Poznaj naszą ofertę

Przeglądy regałów magazynowych wysokiego i niskiego składowania

Najpowszechniejszą formą składowania towarów są regały organizowane w różne systemy regałowe. Nie każdy jednak wie, że nie wystarczy tylko i wyłącznie zainstalować regał na danym terenie. W celu zachowania wymaganych warunków bezpieczeństwa pracy, dbałości o składowane towary – każdy regał powinien być oznaczony na dopuszczalną nośność oraz okresowo poddawany przeglądom. Jeśli regał znajduje się w okresie gwarancyjnym to zwykle przeglądy takie realizuje się u producenta, w obawie przed utratą gwarancji. Po upływie tego czasu często zapomina się o potrzebie utrzymywania dalszych, co rocznych przeglądów regałów. Często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji przeciążenia regału czy eksploatowania go pomimo występowania jego uszkodzeń – a mogą być one bardzo niebezpieczne i dotkliwe finansowo. Dlatego już dziś upewnij się, że eksploatowane w Twojej firmie regały posiadają niezbędne przeglądy, są we właściwym stanie technicznym.

Rzetelna i fachowa realizacja
Atrakcyjna cenowo oferta

Oferta dla Twojej firmy

ERGONOMICA oferuje nie tylko wykonanie co rocznego, wymaganego prawem przeglądu regałów, ale również dokonanie wyliczenia nośności regałów już użytkowanych, do których dokumentacja zagubiła się. Nasz specjalista – uprawniony konserwator systemów regałowych – wskaże Państwu podczas przeglądu punkty krytyczne eksploatowanego systemu oraz przekaże wskazówki zmierzające do usunięcia niezgodności. Jeśli nie macie Państwo wiedzy o tym jak dużo wasze regały są w stanie unieść – nie jest to problem, nasz specjalista jest w stanie wyliczyć dopuszczalną nośność. Ponadto może przygotować tablice informacyjne do regałów z niezbędnymi informacjami odnoszącymi się do składowania. Każdy przegląd zakończony jest protokołem a termin kolejnego przeglądu jest oznaczany na kontrolce umieszczanej na regale.

 

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Tak, m.in. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje, że regały, na których są składowane towary powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i stabilną konstrukcję oraz powinny być zabezpieczone przed przewróceniem się. Weryfikację spełnienia tych wymogów może dać tylko i wyłącznie przegląd wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę.

Tak, norma PN-EN 15635 wskazuje, że tabliczki ostrzegające o obciążeniu bezpiecznym powinny być mieszczone na urządzeniu do składowania (lub w pobliżu) w dobrze widocznym miejscu.

Jest wiele aspektów, na które musi zwrócić uwagę konserwator systemu regałowego, dla przykładu jest to: stan posadzki, odchylenie słupów regału od pionu, pęknięcia spoin i materiału rodzimego, przeciążenia miejsc składowania.

Nie, w standardach przeglądów regałów występują trzy rodzaje sytuacji. Pierwsza (kolor zielony) nie wymaga zmniejszenia obciążenia regału, odchylenia w poszczególnych płaszczyznach są akceptowalne do kolejnego przeglądu. Drugi poziom (żółty) – oznacza niebezpieczne uszkodzenie wymagające działania w najbliższym możliwym terminie. Trzeci (czerwony) oznacza bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania.

Powinna zawierać m.in. piktogramy ostrzegawcze wraz ze słownym objaśnieniem (np. zakaz wspinania się po regale), oznaczenie nośności na każdym poziomie regału, oznaczenie dostawcy urządzenia.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami

Siedziba
Starowa Góra, ul. Frontowa 26a
95-030 Rzgów
Oddział w Łodzi
al. Politechniki 22/24 lok. 416
93-590 Łódź